ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Εκτύπωση