Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022 - 2024
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος
2. Ελευθέριος Παράβας, Αντιπρόεδρος
2. Ειρήνη Δερμιτζάκη, Γραμματέας
3. Μιχαήλ Φούντας, Ταμίας
4. Κωνσταντίνος Μελαμπιανάκης, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη 2022 - 2024

1. Γεώργιος Σπυριδάκης
2. Ειρήνη Ψαράκη
3. Αικατερίνη Δερμιτζάκη
4. Αριστείδης Γιαννακουδάκης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
1. Κων/νος Νικ Πατσουράκης, Ταμίας (1963-1995)
2. Γρηγόριος Χ. Φλουράκης (1977-1980)
3. Ιωάννης Γεωργίου Χατζάκης (1983-1986)
4. Νικόλαος Κ .Βενέρης (1980-1983)
5. Κων/νος Μηλαθιανάκης (1980-1986)
6. Ιωάννης Ν. Βενέρης (1983-1989)
7. Γεώργιος Χατζάκης (1986-1995, 1998-2000)
8. Κων/νος Ριζωτάκης ( 1986-1989)
9. Νικόλαος Ριζωτάκης (1989-1992)
10. Αθανάσιος Μπορμπουδάκης (1993-1995)
11. Ιωάννης Σωμαράκης (1990-2000)
12. Κων/νος Μηλαθιανάκης (1995-2006)
13. Χριστόφορος Μαλτεζάκης (1995-1998)
14. Εμμανουήλ Ριζωτάκης (1998- 2006)
15. Ιωάννης Παπαδοφραγκάκης (1998-2000)
16. Γεώργιος Μετοχιανάκης (1998-2000)
17. Γεώργιος Χατζάκης (2001-2003)
18. Κων/νος Χατζάκης (2001-2006)
19. Ευάγγελος Ψαράκης (2004-2006)
20. Νικόλαος Κυριακάκης (2007-2012).
21. Δήμητρα Τζεκάκη (2007-2012).
22. Ευάγγελος Ασκορδαλάκης (2007-2012).
23. Αικατερίνη Δερμιτζάκη (2007-2012).
24. Γεώργιος Σπυριδάκης (2013 - 2015).
25. Ειρήνη Γιαννακουδάκη (2013 - 2015).
26. Ιωάννης Κρανιωτάκης (2013 - 2014).
27. Σοφία Λιακάκη (2013-2014).
28.Αριστείδης Φραγκιαδουλάκης (2016-2018).
29. Ειρήνη Ψαράκη(2016-2021).
30. Γεώργιος Σπυριδάκης (2016-2021).
31. Αικατερίνη Δερμιτζάκη (2016-2021).


Εκτύπωση   Email