ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Αρχή της Ινδίκτου, Συμεών του Στυλίτου.
Ο Εσπερινός την Δευτέρα εσπέρας …………..……….…………...…….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θ. Λειτουργία .……………..……... 7:00 - 9:00 π. μ.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ανάμνηση εν Χωναίς θαύματος Αρχ. Μιχαήλ.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………….........................……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………...…..……... 7:00 - 09:30 π. μ.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ο Εσπερινός τη Δευτέρα εσπέρας ……………….............................….. 6:00 μ .μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………………...…..... 7:00 - 09:00 π. μ.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Πρό της Υψώσεως.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………..…………….………....... 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………...………..……... 7:00 - 09:30 π. μ.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Υψωσις του Τιμίου Σταυρού.
Ο Εσπερινός την Κυριακή εσπέρας …...……………………….…........... 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……...……………………………. 7:00 - 10:00 π. μ.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Αγ. Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης.
Ο Εσπερινός την Τετάρτη εσπέρας …...…………………..……............ 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……...…………………….……. 7:00 - 08:45 π. μ.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Αγ. Ευσταθίου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………..……………………....... 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………...………..……... 7:00 - 09:30 π. μ.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αγ. Καλλιστράτου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………..………….………....... 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………...………..…... 7:00 - 09:30 π. μ.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Ρωμανού του Μελωδού.
Ο Όρθρος και ο Αγιασμός…………………….....…………..……... 7:15 - 8:00 π. μ.

Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………...…....……... 7:15 - 09:45 π. μ.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αγ. Πατέρων Ζ΄ Οικουμ. Συνόδου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………...…....……... 7:15 - 09:45 π. μ.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Λουκά του Ευαγγελιστού.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………...…....……... 7:15 - 09:45 π. μ.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Μαρκιαννού και Μαρτυρίου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………...…....……... 7:15 - 09:45 π. μ.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Αγ. Δημητρίου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………….....…..……... 7:15 - 09:00 π. μ.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Αγ. Σκέπης (Εθνική Εορτή).
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………...........................……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………....…..……... 7:15 - 09:45 π. μ.
Η Δοξολογία επί τη Εθνική επετείω ……………………....……….…...… 09:45 π. μ

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ