ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου. Ρωμανού του Μελωδού.
Ο Όρθρος και ο Αγιασμός .......................................... 7:00 – 8:00 π. μ.

Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………..…………….……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ..................................... 7:00 - 9:45 π. μ.

Κυριακή 14 Οκτωβρίου. Ζ΄ Οικουμ. Συνόδου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ..…………………….……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ..................................... 7:00 - 9:45 π. μ.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου. Λουκά του Ευαγγελιστού.
Ο Εσπερινός την Τετάρτη στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων …..........… 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ........ 7:00 π. μ.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Ιλαρίωνος του Μεγάλου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:45 π. μ.

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. Αγίου Δημητρίου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:45 π. μ.

 Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Αγ. Σκέπης (Εθνική Εορτή).
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 5:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:45 π. μ.
Η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο .................................... 9:45 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ