ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου. Αρχή της Ινδίκτου.
Ο Εσπερινός την Παρασκευή εσπέρας ……………..………….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θ. Λειτουργία .......................... 7:00 π. μ.

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου. Αγίου Μάμαντος.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:30 π. μ.

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου. Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ο Εσπερινός την Παρασκευή εσπέρας …………...…..……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:15 π. μ.

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου. Σύναξις Θεοπ. Ιωακείμ και Άννης.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………..….……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .................................. 7:00 - 9:30 π. μ.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου. Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού.
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας …………………….……..… 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, η τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η
Θ. Λειτουργία …………………………………………………...... 7:00 π. μ.

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Αγίας Ευφημίας.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .................................. 7:00 - 9:30 π. μ.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Αγ. Σοφίας και των θυγατέρων αυτής.
Ο Εσπερινός την Κυριακή στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ….......… 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ...... 7:00 π. μ.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου. Σύλληψις του Τ. Προδρόμου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………..….……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .................................. 7:00 - 9:30 π. μ.

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Επισκ. Αρμενίας.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:30 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ