Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου. Αρχή της Ινδίκτου, Συμεών του Στυλίτου.
Ο Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας ...…….…………...…….. 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θ. Λειτουργία .…... 07:00 - 09:00 π. μ.

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Πρoφ. Ζαχαρίου πατρός Προδρόμου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας .......................……….. 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ....……...…..……... 07:00 - 09:30 π. μ.

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου. Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ο Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας ..….............................….. 06:00 μ .μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ....…………...…..... 07:00 - 09:00 π. μ.

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Πρό της Υψώσεως.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας .………….………....... 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …...………..……... 07:00 - 09:30 π. μ.

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου. Η Υψωσις του Τιμίου Σταυρού.
Ο Εσπερινός τη Δευτέρα εσπέρας ..…………….…........... 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος,
η Ύψωση του Τ. Σταυρού και η Θ. Λειτουργία .... 07:00 - 09:30 π. μ.

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Μετά την Ύψωσιν.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ..…………………....... 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …...………..……... 07:00 - 09:30 π. μ.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας .………….………....... 06:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……...………..…... 07:00 - 09:30 π. μ.

 

 


Εκτύπωση   Email