Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2022

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022. Αρχή της Ινδίκτου.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Αγιασμός.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022. Μωϋσέως του Προφήτου.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022. Το Γενέθλιον της Θεοτόκου.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός την Τετάρτη εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022. Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος, Ύψωση Τιμίου Σταυρού και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022. Ευμενίου Επ. Κρήτης.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022. Ευφροσύνης οσ.
Ώρα 6:00 μ. μ. Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας.
Ώρα 7:00 π. μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email