ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρασκευή 1 Απριλίου. Γ΄ Χαιρετισμοί.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός.
7:30 μ.μ.   Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών.

Σάββατο 2 Απριλίου.
7:00 - 8:30 π.μ.   Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
6:00 μ.μ.   Ο Εσπερινός στο νέο Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν».

Κυριακή 3 Απριλίου: Γ΄ Νηστειών. Της Σταυροπροσκυνήσεως.
7:00 - 10:00 π.μ.   Ο Όρθρος, η τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Θ. Λειτουργία
του Μ. Βασιλείου στο νέο Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν».

Δευτέρα 4 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τρίτη 5 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τετάρτη 6 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος και οι Ώρες.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.
7:00 μ.μ.   Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Πέμπτη 7 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Παρασκευή 8 Απριλίου. Δ΄ Χαιρετισμοί.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
7:30 μ.μ.   Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Δ΄ Χαιρετισμών.

Σάββατο 9 Απριλίου.
7:00 - 8:30 π.μ.   Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
6:00 μ.μ.   Ο Εσπερινός.

Κυριακή 10 Απριλίου: Δ΄ Νηστειών. Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος.
7:00 - 10:00 π.μ.   Ο Όρθρος, και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.

Δευτέρα 11 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τρίτη 12 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τετάρτη 13 Απριλίου. (Το εσπέρας ψάλλεται ο Μ. Κανών)
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μικρό Απόδειπνο και ο Μεγάλος Κανών.

Πέμπτη 14 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Παρασκευή 15 Απριλίου. Ο Ακάθιστος Ύμνος.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
7:30 μ.μ.   Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου.

Σάββατο 16 Απριλίου.
7:00 - 8:30 π.μ.   Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
6:00 μ.μ.   Ο Εσπερινός.

Κυριακή 17 Απριλίου: Ε΄ Νηστειών. Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
7:00 - 10:00 π.μ.   Ο Όρθρος, και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.

Δευτέρα 18 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τρίτη 19 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Τετάρτη 20 Απριλίου
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Πέμπτη 21 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός.
6:00 μ.μ.   Μέγα Απόδειπνο.

Παρασκευή 22 Απριλίου.
6:30 π.μ.   Ο Όρθρος, οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
6:00 μ.μ.   Μικρό Απόδειπνο.

Σάββατο 23 Απριλίου. Η Ανάσταση του Λαζάρου.
7:00 - 8:45 π.μ.   Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν».
6:00 μ.μ.   Ο Εσπερινός.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ