ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Κυριακή 1 Μαΐου. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου)
Νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Κωδωνοκρουσία ................................................... 10:45 μ.μ.
Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος.......................... 11:00 μ.μ.
Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία ...... 12:00 - 1:45 π.μ.
Πρωΐα: Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης .... 11:00 π.μ.

Δευτέρα 2 Μαΐου. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Αγ. Γεωργίου)
Ο Ὄρθρος καί η Θ. Λειτουργία στον Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων .......... 7:30 π.μ.

Πέμπτη 5 Μαΐου. ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Αγ. Ειρήνης)
Πανηγυρίζει τό νότιο κλίτος τοῦ Ἱ. Ν. Ὑπεραγίας
Θεοτόκου «Ἄξιον ἐστίν».
Τήν Τετάρτη Ἑσπέρας: Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ................ 6:30 μ.μ.
Τήν Πέμπτη 5 Μαΐου: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία ........... 7:00 π.μ.

Παρασκευή 6 Μαΐου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Ζωοδόχου Πηγῆς)
Ο Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης.................7:00 π.μ.

Σάββατο 7 Μαΐου. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ὁ Ἑσπερινός …………………… 6:30 μ.μ.
Κυριακή 8 Μαΐου. ΤΟΥ ΘΩΜΑ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία .…. 7:00 - 9:30 π.μ.

Σάββατο 14 Μαΐου.
Ὁ Ἑσπερινός …………………… 6:30 μ.μ.
Κυριακή 15 Μαΐου. ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία .…. 7:00 - 9:30 π.μ.

Σάββατο 21 Μαΐου.
Ὁ Ἑσπερινός …………………… 6:30 μ.μ.
Κυριακή 22 Μαΐου. ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία .…. 7:00 - 9:30 π.μ.

Τρίτη 24 Μαΐου.
Ὁ Ἑσπερινός στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων …………………… 6:30 μ.μ.
Τετάρτη 25 Μαΐου. ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων .…. 7:00 - 9:30 π.μ.

Σάββατο 28 Μαΐου.
Ὁ Ἑσπερινός …………………… 6:30 μ.μ.
Κυριακή 29 Μαΐου. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία .…. 7:00 - 9:30 π.μ.

Footer

Δημιουργία ιστοτόπου : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ