Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου.
Ο Εσπερινός την Τετάρτη εσπέρας ……..………………………….. 6:00 μ. μ.
Αγιασμός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» …………………………………………………….……. 7:00 π. μ.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Μωϋσέως του Προφήτου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……..………………...………… 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………...… 7:00 - 9:30 π. μ.

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου: Το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ο Εσπερινός την Τετάρτη εσπέρας ……..…………..……………. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» ………………7:00 - 9:15 π. μ.

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. Θεοδώρας της Οσίας.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……..………………...…………6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………... 7:00 - 9:30 π. μ.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου: Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού.
Ο Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας ……..…………..………………. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» . 7:00 π. μ.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: Σοφίας Πίστεως Ελπίδος και Αγάπης των μαρτύρων.
Ο Εσπερινός την Παρασκευή εσπέρας ….……………...………… 6:00 μ. μ.
Όρθρος και Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ... 7:00 π. μ.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου. Ευμενίου Επισκόπου Γορτύνης.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……..………………...………… 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………...… 7:00 - 9:30 π. μ.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου. Αγ. Ευφροσύνης.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……..………………...………… 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………...… 7:00 - 9:30 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ