ΙΟΥΝΙΟΣ
Κυριακή 3 Ιουνίου. Των Αγίων Πάντων.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία................................... 7:00 - 9:30 π. μ.

Κυριακή 10 Ιουνίου. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης των Μαρτύρων.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................. 7:00 - 9:30 π. μ.

Παρασκευή 15 Ιουνίου. Αγίου Αυγουστίνου.
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας ………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ........... 7:00 - 8:30 π. μ.

Κυριακή 17 Ιουνίου. Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ των Μαρτύρων.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................... 7:00 - 9:30 π. μ.

Σάββατο 23 Ιουνίου. Γερασίμου Κρήτης.
Ο Εσπερινός την Παρασκευή εσπέρας στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ………7:00 μ. μ
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων .......... 7:00 - 8:30 π. μ.

Κυριακή 24 Ιουνίου. Το Γενέσιον του Προδρόμου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………............….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ............................................... 7:00 - 9:30 π. μ.

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ