ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Πρωία: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………….........…………... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νυμφίου …..............................................….… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ιωσήφ του Παγκάλου)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ……................... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μέγα Απόδειπνο …………………………………...…........….….. 6:00 μ. μ.
                Η Ακολουθία του Νυμφίου ……………………………....…........…… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (Των δέκα Παρθένων)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ……................... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μέγα Απόδειπνο …...………………………......…………………. 6:00 μ. μ.
                Η Ακολουθία του Νυμφίου ……………………......……….……....… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ……................... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μικρό Απόδειπνο και το Ιερό Ευχέλαιο …....….........………….. 5:30 μ. μ.
                Ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης .…........………………………….…….… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (Ο Μυστικός Δείπνος)
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου … 8:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών ………………………….............…. 7:30 μ. μ.
(Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα γίνει ο στολισμός του Επιταφίου)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Τα Άγια Πάθη)
Πρωία: Η Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και
ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως …………………...................…… 9:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου ……..….......……............… 8:00 μ. μ.
(Η έξοδος του Επιταφίου στις 9:45)

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (Η εις Άδου Κάθοδος)
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός και Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου .… 8:00 π. μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Η Ανάστασις του Κυρίου)
Νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Κωδωνοκρουσία …………………………................................................…..… 10:45 μ. μ.
Η Ακολουθία της Παννυχίδος ………...................................................………. 11:00 μ. μ.
Η Τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……........….. 12:00 – 1:45 π. μ.
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός της Αγάπης ..................................................… 11:00 π. μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πρωία: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων …….......….. 7:30 π. μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Της Ζωοδόχου Πηγής)
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης ………...........….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης ………………........… 7:00 π. μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………………....……………….….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………………….....……………..….. 7:00 π. μ.

Κυριακή 22 Απριλίου. Των Μυροφόρων.
O Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………….…...............………….…….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………..….…..................…. 7:00 – 10:00 π. μ.

Δευτέρα 23 Απριλίου. Αγ. Γεωργίου.
O Εσπερινός την Κυριακή εσπέρας …………….............….….………….…….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………….……….............….…...…. 7:00 – 09:15 π. μ.

Κυριακή 29 Απριλίου. Του Παραλύτου.
O Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………….…..…............……….…….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………...…...........…...…. 7:00 – 10:00 π. μ.

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ