ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018
ΜΑΡΤΙΟΣ
Πέμπτη 1 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός ………………………………………..…. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………......…………………...………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 2 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….…………………………………..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών …………..........…..….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 3 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ……..........…. 7:00 – 8:30 π. μ.
O Εσπερινός ………………………………………………………...………….…….. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 4 Μαρτίου. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………………..…......…..…. 7:00 – 10:00 π. μ.
Δευτέρα 5 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………………...……..…....………..……. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 6 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………......………...………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 7 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……….…………..…………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων .............… 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 8 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός …………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………......…………………...………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 9 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….…………………………………..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών ……..........………..….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 10 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………………………..….....……. 7:00 π. μ.
O Εσπερινός ……………………………………………………….…..………...….. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 11 Μαρτίου. Της Σταυροπροσκυνήσεως.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………..……………..….…...…. 7:00 – 10:00 π. μ.
Δευτέρα 12 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………..………………...…………....………..……. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 13 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………..……………………………......………...………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 14 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……….…………..…………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων .…............ 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 15 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός …………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο …………………..………………......…………………...………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 16 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….…………………………………..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Δ΄ Χαιρετισμών ………..........……..….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 17 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………....…………..……..……. 7:00 - 8:30 π. μ.
O Εσπερινός …………………………………………..……….…..………….…….. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 18 Μαρτίου. Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………..………………..….…...…. 7:00 – 10:00 π. μ.
Δευτέρα 19 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………..……………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………....…………....………..……. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 20 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………..………......………...………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 21 Μαρτίου. Του Μεγάλου Κανόνος.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……….…………..………………………. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Μεγάλος Κανόνας …………………...……………… 5:00 μ. μ.
Πέμπτη 22 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός …………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………......…..……………...………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 23 Μαρτίου. Ο Ακάθιστος Ύμνος.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….…………………………………..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου ..……..........…..….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 24 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων .…............…. 7:00 - 8:30 π. μ.
O Εσπερινός ……………………………………………..…….…..………….…….. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 25 Μαρτίου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Ο Όρθρος η Θ. Λειτουργία και η Δοξολογία …………………...……….. 7:00 -10:00 π. μ.
Δευτέρα 26 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………………...……..…....………..……. 6:00 μ. μ.
Τρίτη 27 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………......………...………. 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 28 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……….…………..………..………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………......…..…...………. 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 29 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και ο Εσπερινός …………………………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………......….……………...………. 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 30 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….…………………………………..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και ο Κανών του Λαζάρου ……………......……………….….. 6:00 μ. μ.
Σάββατο 31 Μαρτίου. Η Έγερσις του Λαζάρου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ..……..……. 7:00 - 8:30 π. μ.
O Εσπερινός ……………………………………………………….…..………….…….. 6:00 μ. μ.

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ