ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ
 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018)

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου. (Καθαρά Δευτέρα).
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………..……………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………...…………......………..……. 5:00 μ. μ.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………..………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………......…..……...………. 5:00 μ. μ.

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……….……………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ……….…………….……….…...… 6:30 μ. μ.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………..….....……...……. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο …………………………………...………......…..………. 5:00 μ. μ.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ….……………………...…..………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών …...........….. 6:30 μ. μ.

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………………......... 7:00 – 8:30 π. μ.

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου. Της Ορθοδοξίας.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………...………………..……. 5:00 μ. μ.
Ο Όρθρος η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου
και η τελετή αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων ....................... 7:00 - 10:00 π. μ.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………....…………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………...………....……......…………. 5:00 μ. μ.

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………..……….....…….…………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ………………………………….........…….....…...………. 5:00 μ. μ.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………..……………………..………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ……………………..….…….…...… 6:30 μ. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ