ΜΑΪΟΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Παρασκευή 5 Μαΐου. Της Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
Πανηγυρίζει το νότιο κλίτος του ανεγειρόμενου Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτό-κου «Άξιον εστίν».
Πέμπτη 4 Μαΐου.
Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός ..................................... 6:30 μ. μ.
Παρασκευή 5 Μαΐου.
Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία ........................ 7:00 π. μ.

Κυριακή 7 Μαΐου. Του Παραλύτου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:45 π. μ.

Τετάρτη 10 Μαΐου. Της Μεσοπεντηκοστής.
Ο Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων …. 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ..... 7:00 π. μ.

Κυριακή 14 Μαΐου. Της Σαμαρείτιδος.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:45 π. μ.

Κυριακή 21 Μαΐου. Του Τυφλού. Αγ. Κων/νου και Ελένης.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:45 π. μ.

Τετάρτη 24 Μαΐου. Η Απόδοσις του Πάσχα.
Την Τρίτη 19 Μαΐου : Νυχτερινή Θ. Λειτουργία
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα στον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν» ……………..... 9:00 μ. μ.

Πέμπτη 25 Μαΐου. Της Αναλήψεως.
Η Ενάτη Ώρα, και ο Εσπερινός της Αναλήψεως
την Τετάρτη εσπέρας ..................................................... 6:15 μ. μ.
(Στο τέλος του Εσπερινού θα γίνει η διάδοση των επί του Επιταφίου ανθέων.)
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ......................................... 7:00 π. μ.

Κυριακή 28 Μαΐου. Των Αγ. 318 Πατέρων.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:45 π. μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 3 Ιουνίου. Ψυχοσάββατο
Ο Εσπερινός και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων την Παρασκευή εσπέρας ...................................................... 6:30 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν» ………………………………………………………………… 7:00 - 8:30 π. μ.

Κυριακή 4 Ιουνίου. Της Πεντηκοστής.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία
και ο Μέγας Εσπερινός της Γονυκλισίας ................. 6:30 - 10:15 π. μ.

Δευτέρα 5 Ιουνίου. Του Αγίου Πνεύματος.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ............................... 7:00 – 8:30 π. μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Κυριακή 11 Ιουνίου. Υπεραγίας Θεοτόκου «΄Αξιον εστίν».
Πανηγυρίζει ο ανεγειρόμενος Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν».
Το Σάββατο εσπέρας.
Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός ……………………………….…. 7:30 μ. μ.
Την Κυριακή.
Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία ….…..………….…. 7:00 π. μ.
Ο μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεο-τόκο «Άξιον εστίν» την Κυριακή εσπέρας …………..………..…. 7:00 μ. μ.

Κυριακή 18 Ιουνίου.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:30 π. μ.

Σάββατο 24 Ιουνίου. Το Γενέσιον του Προδρόμου.
Ο Εσπερινός την Παρασκευή εσπέρας
στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ……………………………………………… 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ..... 7:00 π. μ.

Κυριακή 25 Ιουνίου. Οσίου Μεθοδίου του εν Νιβρύτω.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………..….……….. 7:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ................................ 7:00 - 9:30 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ