ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Σάββατο 1 Απριλίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θ. Λειτουργία ……………….….…….. 7:00 – 8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός…………………………………………………..……………..…...............…. 6:00 μ. μ.
Κυριακή 2 Απριλίου: Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου………………….. 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 3 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………........……………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………….………………………………..............…....…………. 6:00 μ. μ.
Τρίτη 4 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……...………….……….....……………….. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………………………….................…………. 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 5 Απριλίου.
Ο Όρθρος οι Ώρες, ο Εσπερινός και
η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων …………………...…. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………….............………………....…………. 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 6 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………….………......…………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………................…………. 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 7 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες, και ο Εσπερινός …………...…………......…...……………. 7:00 π μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Κανών του Λαζάρου ………..…...…….……..…. 6:00 μ. μ.
Σάββατο 8 Απριλίου. Η Ανάσταση του Λαζάρου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .………....……………………….……..… 7:00 – 9:00 π. μ.
Ο Εσπερινός …………………………………...…...............………………………………. 6:00 μ. μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Πρωία Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………………..........….. 7:00 π. μ.
Εσπέρας Η Ακολουθία του Νυμφίου …...……………………………........….… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ιωσήφ του Παγκάλου)
Πρωία Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων …………..…........ 7:00 π. μ.
Εσπέρας Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………….........….…......….. 6:00 μ. μ.
              Η Ακολουθία του Νυμφίου …………………………....…….….......…… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (Των δέκα Παρθένων)
Πρωία Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων …………....…....…. 7:00 π. μ.
Εσπέρας Το Μέγα Απόδειπνον ……………………………………….............……. 6:00 μ. μ.
              Η Ακολουθία του Νυμφίου ………………………….......…………....… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω)
Πρωία Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων ………........….….. 7:00 π. μ.
Εσπέρας Το Μικρό Απόδειπνο και Ι. Ευχέλαιο ….…………….....………….. 5:30 μ. μ.
              Ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης .…….........……………………………….… 7:30 μ. μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (Ο Μυστικός Δείπνος)
Πρωία Ο Μέγας Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου … 8:00 π. μ.
Εσπέρας Η Ακολουθία των Αγίων Παθών ………………......………………………... 7:30 μ. μ.
(Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα γίνει ο στολισμός του Επιταφίου)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Τα Άγια Πάθη)
Πρωία Η Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και
          ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως ………..………….........… 9:00 π. μ.
Εσπέρας Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου ……………..................… 8:00 μ. μ.
            (Η έξοδος του Επιταφίου στις 9:45)

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (Η εις Άδου Κάθοδος)
Πρωία Ο Μέγας Εσπερινός και Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου … 8:00 π. μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Η Ανάστασις του Κυρίου)
Νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Κωδωνοκρουσία ………………………………….……………………..................…...…..… 10:45 μ. μ.
Η Ακολουθία της Παννυχίδος ………………………………………...............…..………. 11:00 μ. μ.
Η Τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………..…..12:00 – 1:45 π. μ.
Πρωία Ο Μέγας Εσπερινός της Αγάπης ……………………………….............…..… 11:00 π. μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πρωία Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων …………… 7:30 π. μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας ……………………………………..............………….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης …………….....…….…7:00 π. μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. (Αγ. Γεωργίου)
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………….................…………………….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……………………………………….................…....….. 7:00 π. μ.

Κυριακή 30 Απριλίου. Των Μυροφόρων.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………………………....................………….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …………………………………................……. 7:00 - 10:00 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ