ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2017

okyrios

(Όλες οι Ι. Ακολουθίες στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν»)

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.(Καθαρά Δευτέρα).
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………………….……………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………...………………....…………. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………….…………………………. 7:00 π. μ.
Μέγα Απόδειπνο ……………………………………..……....………...………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 1 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και οι Ώρες ………………………………………..…. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός & η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων .… 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 2 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………..…………...…………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………...……....…………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 3 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………….…………………………. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών ……..…….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 4 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό «Άξιον εστίν» ………..……... 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός ………………………………………………………………..……. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 5 Μαρτίου. Της Ορθοδοξίας.
Ο Όρθρος η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου και η τελετή αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων …….. 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 6 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………….…………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……….…………………………………...………………. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 7 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………….……………………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………….…………...………………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 8 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ……………………..……………………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός & η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων … 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 9 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………….……………………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………….…………………………...………………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 10 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………………………….…. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών ……….….... 6:30 μ. μ.
Σάββατο 11 Μαρτίου.
Ο Εσπερινός…………………………………………………………..……..……. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 12 Μαρτίου: Αγ. Γρηγορίου Παλαμά.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου …………...…….. 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 13 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………….………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………….………………………...………………. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 14 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………….……………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο …………………………………………...……………….. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 15 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………………………..…………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός & η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ..... 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 16 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………………….…………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 17 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………….……………………………. 7:00 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών …................….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 18 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων …….. 7:00 – 8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός………………………………………………………………………. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 19 Μαρτίου: Της Σταυροπροσκυνήσεως.
Ο Όρθρος, η Τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου ….. 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 20 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………….……………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο …………………….……………………...………………. 5:00 μ. μ.
Τρίτη 21 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………….…………………….…. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 22 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και οι Ώρες ………………………………..…………………………. 7:00 π. μ.
Ο Εσπερινός & η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ….. 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 23 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………………….………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………...……………...…..…………. 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 24 Μαρτίου.
Ο Όρθρος ……………………………...…………………………………………. 7:00 π. μ.
Ο Μέγας Εσπερινός της εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία των Δ΄ Χαιρετισμών ……….. 6:30 μ. μ.
Σάββατο 25 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία και η Δοξολογία ………….………...... 7:00 - 10:00 π. μ.
Ο Εσπερινός …………………………………………………….…………..……. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 26 Μαρτίου: Οσίου Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου……..………….... 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 27 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………….…………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……………………………….…………...…....…………. 6:00 μ. μ.
Τρίτη 28 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ………………….………………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 29 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………….…………………. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Μέγας Κανόνας ………………….…………. 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 30 Μαρτίου. Ο Μέγας Κανών.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………………………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...………………………………….............…………. 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 31 Μαρτίου. Ο Ακάθιστος Ύμνος.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………………….…………………. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου ….. 7:30 μ. μ.
Σάββατο 1 Απριλίου.
Ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θ. Λειτουργία ……………….….…….. 7:00 – 8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός…………………………………………………..……………..……. 6:00 μ. μ.
Κυριακή 2 Απριλίου: Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου………………….. 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 3 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………….……………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………….………………………………...…....…………. 6:00 μ. μ.
Τρίτη 4 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……...………….……………………….. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 5 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός …………………….……………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 6 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός ……………….…………………………. 7:00 π. μ.
Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………………………....…………. 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 7 Απριλίου.
Ο Όρθρος, οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων …. 7:00 π μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Κανών του Λαζάρου …………...…………..…. 6:00 μ. μ.
Σάββατο 8 Απριλίου. Η Ανάσταση του Λαζάρου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων .………….… 7:00 π. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ