Εκτύπωση

ΙΟΥΝΙΟΣ
Σάββατο 4 Ιουνίου.
7:00 μ. μ. : Ο Εσπερινός.
Κυριακή 5 Ιουνίου. Του Τυφλού.
7:00 - 9:30 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Τετάρτη 8 Ιουνίου. Η Απόδοσις του Πάσχα.
Νυχτερινή Θ. Λειτουργία
Την Τρίτη 7 Ιουνίου Μαΐου.
9:00 μ. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν».
Την Τετάρτη 8 Ιουνίου.
6:30 μ. μ.: Η Ενάτη Ώρα, και ο Εσπερινός της Αναλήψεως.
(Στο τέλος του Εσπερινού θα γίνει η διάδοση των επί του Επιταφίου ανθέων.)

Πέμπτη 9 Ιουνίου. Της Αναλήψεως.
7:00 - 9:00 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν»
Σάββατο 11 Ιουνίου
Παρασκευή 10 Ιουνίου.
7:30 μ. μ.: Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Σάββατο 11 Ιουνίου.
7:00 π. μ.: Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.

Κυριακή 12 Ιουνίου. Των Αγ. 318 Πατέρων.
7:00 - 9:30 π. μ: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Τρίτη 14 Ιουνίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Τετάρτη 15 Ιουνίου. Αγ. Αυγουστίνου.
7:00 - 8:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 18 Ιουνίου. Ψυχοσάββατο.
Την Παρασκευή 17 Ιουνίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».
Το Σάββατο 18 Ιουνίου.
7:00 – 8:30 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».
4:30 μ. μ.: Ο Εσπερινός της εορτής της Πεντηκοστής.

Κυριακή 19 Ιουνίου. Της Πεντηκοστής.
6:30 - 10:15 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Δευτέρα 20 Ιουνίου. Αγ. Πνεύματος.
7:00 - 8:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Πέμπτη 23 Ιουνίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
Παρασκευή 24 Ιουνίου: Γενέσιον Αγ. Ιωάννου Προδρόμου.
7:00 – 8:30 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.

Σάββατο 25 Ιουνίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 26 Ιουνίου. Αγ. Πάντων.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
Πέμπτη 30 Ιουνίου.
7:30 μ. μ.: Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Παρασκευή 1 Ιουλίου.
7:00 π. μ.: Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία.

Σάββατο 2 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 3 Ιουλίου. Σύναξις πάντων των εν Κρήτη Αγίων.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Σάββατο 9 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 10 Ιουλίου. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Σάββατο 16 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 17 Ιουλίου. Αγ. 630 Πατέρων και Αγ. Μεγαλομ. Μαρίνης.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Σάββατο 23 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 24 Ιουλίου. Αγ. Μεγαλομ. Χριστίνης.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Δευτέρα 25 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
Τρίτη 26 Ιουλίου. Αγ. Παρασκευής.
7:00 – 8:30 π. μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων.
6:00 μ.μ.: Ο Εσπερινός στο ναϋδριο της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

Τετάρτη 27 Ιουλίου. Αγ. Παντελεήμονος.
7:30 – 8:30 π. μ.: Η Θ. Λειτουργία στο ναϋδριο της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

Σάββατο 30 Ιουλίου.
7:00 μ. μ.: Ο Εσπερινός.
Κυριακή 31 Ιουλίου. Αγ. Ιωσήφ από Αριμαθαίας.
7:00 - 9:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».