ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δευτέρα 1 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ……………………….…….… 6:00 μ. μ.
Τρίτη 2 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ……………....……….……….… 6:00 μ .μ.
Τετάρτη 3 Απριλίου.
Η Ενάτη Ώρα, ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων ….. 7:30 μ. μ.
Πέμπτη 4 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ………………………...…….… 6:00 μ. μ
Παρασκευή 5 Απριλίου. Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Το Μικρό Απόδειπνο και οι Δ΄ Χαιρετισμοί ……………………………...… 7:30 μ. μ
Σάββατο 6 Απριλίου.
Ο Όρθρος και η θ. Λειτουργία ………………………..……………... 7:00 - 8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….….………………….6:00 μ. μ.
Κυριακή 7 Απριλίου. Οσ. Ιωάννου της Κλίμακος.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ….………………………...…..…... 7:00 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 8 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ………...…………………….…6:00 μ. μ.
Τρίτη 9 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ………….………………..…….… 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 10 Απριλίου. Σήμερα ψάλλεται ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Μέγας Κανών …………………..………...…….. 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 11 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ……………….....………….… 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 12 Απριλίου. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Ακάθιστος Ύμνος ………………..……….......… 7:30 μ. μ.
Σάββατο 13 Απριλίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίων Αναργύρων ....... 7:00-8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….….………………….6:00 μ. μ.
Κυριακή 14 Απριλίου. Οσ. Μαρίας της Αιγυπτίας.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …..…………………………..……... 7:00-10:00 π. μ.
Δευτέρα 15 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ……………………….…….…6:00 μ. μ.
Τρίτη 16 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο …………………………….….… 6:00 μ. μ.
Τετάρτη 17 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο …………….………..…….… 6:00 μ. μ.
Πέμπτη 18 Απριλίου. Το Μέγα Απόδειπνο ………………………….….… 6:00 μ. μ.
Παρασκευή 19 Απριλίου.
Ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων ….. 7:00 π. μ.
Το Μικρό Απόδειπνο και ο Κανόνας του Λαζάρου …..……..………….… 6:00 μ. μ.
Σάββατο 20 Απριλίου. Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………………………..……………... 7:00 - 8:30 π. μ.
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας …………………….….………………….6:00 μ. μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

Κυριακή 21 Απριλίου.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Πρωία: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νυμφίου …... 7:30 μ. μ.

Δευτέρα 22 Απριλίου. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ιωσήφ του Παγκάλου)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων .... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μέγα Απόδειπνο ………………………………….. 6:00 μ. μ.
                Η Ακολουθία του Νυμφίου ….…………………….… 7:30 μ. μ.

Τρίτη 23 Απριλίου. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (Των δέκα Παρθένων)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων ... 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μέγα Απόδειπνο …................................…………. 6:00 μ. μ.
                Η Ακολουθία του Νυμφίου …………………….....…...… 7:30 μ. μ.

Τετάρτη 24 Απριλίου. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω)
Πρωία: Η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων .….. 7:00 π. μ.
Εσπέρας: Το Μικρό Απόδειπνο και το Ιερό Ευχέλαιο …...…….. 5:30 μ. μ.
                Ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης …………………………….… 7:30 μ. μ.

Πέμπτη 25 Απριλίου. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (Ο Μυστικός Δείπνος)
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου …… 8:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών …………………………….…………….... 7:30 μ. μ.

(Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα γίνει ο στολισμός του Επιταφίου)

Παρασκευή 26 Απριλίου. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Τα Άγια Πάθη)
Πρωία: Η Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως …… 9:00 π. μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου …...…............… 8:00 μ. μ.
(Η έξοδος του Επιταφίου στις 9:45)

Σάββατο 27 Απριλίου. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (Η εις Άδου Κάθοδος)
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός και Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου … 8:00 π. μ.

Κυριακή 28 Απριλίου. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Η Ανάστασις του Κυρίου)
Νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Κωδωνοκρουσία ……………………...…..… 10:45 μ. μ.
Η Ακολουθία της Παννυχίδος ………......…. 11:00 μ. μ.
Η Τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ……..12:00 – 2:00 π. μ.
Πρωία: Ο Μέγας Εσπερινός της Αγάπης ……… 11:00 π. μ.

Δευτέρα 29 Απριλίου. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. (Αγίου Γεωργίου)
Πρωία: Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ….. 7:30 π. μ.

Παρασκευή 3 Μαΐου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
(Της Ζωοδόχου Πηγής)
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης ……..…..... 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης ……………….…7:00 π. μ.

Κυριακή 5 Μαΐου. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Αγίας Ειρήνης.
Εορτάζει το Νότιο κλίτος του Ιερού Ναού
Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον εστίν»
Ο Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……….. 6:00 μ. μ.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………..….. 7:00 π. μ.

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ