002

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τις υπ΄ αριθμ. α) 63/28-6-1995, β) 63/20-1-2003, γ) 37/18-5-2006 δ) 84/24-2-2009 και ε) 39/1-3-2013 αποφάσεις του, ενέκρινε την συγκρότηση Ερανικών Επιτροπών στην Ενορία μας, οι οποίες είχαν και έχουν κύριο σκοπό και στόχο το πολύμοχθο έργο εξοικονόμησης πόρων για την αποπεράτωση του Ι. Ναού.
Η Ερανική Επιτροπή, πραγματοποιεί εράνους, εκδίδει ημερολόγια, πλέκει τα Βαΐα της Κυριακής των Βαΐων, φτιάχνει τα μπουκέτα των λουλουδιών της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, κατασκευάζει χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες, διεξάγει κληρώσεις, διοργανώνει εκδρομές, χοροεσπερίδες κ.τ.λ. με στόχο πάντα την εξεύρεση πόρων για την αποπεράτωση του Ι. Ναού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ερανική Επιτροπή περιόδου 2013-2016.
(Αριθμ. απόφασης  39/1-3-2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ι.Α.Κ.)

1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2.κ. Σταύρος Κρικόπουλος, Γραμματέας.
3. κ. Νικόλαος Κυριακάκης, Ταμίας.
4. κ. Μαρία Ανδρούτσου, Μέλος.
5. κ. Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Μέλος.
6. κ. Κυριακή Λεμονιά, Μέλος.
7. κ. Δήμητρα Τζεκάκη, Μέλος.
8. κ. Ανδριάνη Χαντζή, Μέλος.

Ερανική Επιτροπή περιόδου 2009-2012.
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2. κ. Δήμητρα Τζεκάκη, Γραμματέας.
3. κ. Ευάγγελος Ασκορδαλάκης, Ταμίας.
4. κ. Νικόλαος Γαλίτης, Μέλος.
5. κ. Νικόλαος Κυριακάκης, Μέλος.
6. κ. Μαρία Ανδρούτσου, Μέλος.
7. κ. Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Μέλος.
8. κ. Μαρία Κριμιτζάκη, Μέλος.
9. κ. Ανδριάνη Χαντζή, Μέλος.
10. κ. Βιργινία Φανταουτσάκη, Μέλος.
11. κ. Καλλιόπη Ψαράκη, Μέλος.

Ερανική Επιτροπή περιόδου 2006-2009.
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2. κ. Μαρία Μηλαθιανάκη, Γραμματέας.
3. κ. Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Ταμίας.
4. κ. Μαρία Ριζωτάκη, Μέλος.
5. κ. Σοφία Περβολαράκη, Μέλος.
6. κ. Μαρία Ανδρούτσου, Μέλος.
7. κ. Ανδριάνη Χαντζή, Μέλος.
8. κ. Καλλιόπη Ασκορδαλάκη, Μέλος.
9. κ. Παναγιώτης Τορτοπίδης, Μέλος.
10. κ. Ευφροσύνη Περάκη, Μέλος.
11. κ. Μαρίνα Κοψιδά, Μέλος.

Ερανική Επιτροπή περιόδου 2003-2006.
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2. κ. Μαρία Μηλαθιανάκη, Γραμματέας.
3. κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Ταμίας.
4. κ. Μαρία Ριζωτάκη, Μέλος.
5. κ. Γεώργιος Καρδουλάκης, Μέλος.
6. κ. Μαρία Ανδρούτσου, Μέλος.
7. κ. Ανδριάνη Χαντζή, Μέλος.
8. κ. Ευάγγελος Ασκορδαλάκης, Μέλος.
9. κ. Παναγιώτης Τορτοπίδης, Μέλος.
10. κ. Χαράλαμπος Στεφανάκης, Μέλος.
11. κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Μέλος.

Ερανική Επιτροπή  περιόδου 1995-1997 και 1997-1999.
1. Αρχιμ . Γρηγόριος Ασπετάκης, Πρόεδρος.
2. κ. Απόστολος Μπουρνέλης, Γραμματέας.
3. κ. Κωνσταντίνος Μηλαθιανάκης, Ταμίας.
4. κ. Άννα Στραταριδάκη, Μέλος.
5. κ. Ιωάννης Σωμαράκης, Μέλος.
6. κ. Εμμανουήλ Ριζωτάκης, Μέλος.
7. κ. Μαρία Μηλαθιανάκη, Μέλος.
8. κ. Μαρία Πρατσινάκη, Μέλος.
9. κ. Μαρία Ριζωτάκη, Μέλος.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ