ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016 - 2018
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2. Αριστείδης Φραγκιαδουλάκης, Αντιπρόεδρος.
2. Ειρήνη Ψαράκη, Γραμματέας.
3. Γεώργιος Σπυριδάκης, Ταμίας.
4. Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Μέλος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
1. Κων/νος Νικ Πατσουράκης, Ταμίας (1963-1995)
2. Γρηγόριος Χ. Φλουράκης (1977-1980)
3. Ιωάννης Γεωργίου Χατζάκης (1983-1986)
4. Νικόλαος Κ .Βενέρης (1980-1983)
5. Κων/νος Μηλαθιανάκης (1980-1986)
6. Ιωάννης Ν. Βενέρης (1983-1989)
7. Γεώργιος Χατζάκης (1986-1995, 1998-2000)
8. Κων/νος Ριζωτάκης ( 1986-1989)
9. Νικόλαος Ριζωτάκης (1989-1992)
10. Αθανάσιος Μπορμπουδάκης (1993-1995)
11. Ιωάννης Σωμαράκης (1990-2000)
12. Κων/νος Μηλαθιανάκης (1995-2006)
13. Χριστόφορος Μαλτεζάκης (1995-1998)
14. Εμμανουήλ Ριζωτάκης (1998- 2006)
15. Ιωάννης Παπαδοφραγκάκης (1998-2000)
16. Γεώργιος Μετοχιανάκης (1998-2000)
17. Γεώργιος Χατζάκης (2001-2003)
18. Κων/νος Χατζάκης (2001-2006)
19. Ευάγγελος Ψαράκης (2004-2006)
20. Νικόλαος Κυριακάκης (2007-2012).
21. Δήμητρα Τζεκάκη (2007-2012).
22. Ευάγγελος Ασκορδαλάκης (2007-2012).
23. Αικατερίνη Δερμιτζάκη (2007-2012).
24. Γεώργιος Σπυριδάκης (2013 - 2015).
25. Ειρήνη Γιαννακουδάκη (2013 - 2015).
26. Ιωάννης Κρανιωτάκης (2013 - 2014).
27. Σοφία Λιακάκη (2013-2014).

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ